Expertisecentrum Conflictmanagement
Kraneweg 75
9718 JK Groningen
050-360 36 75

Over Ons

Wie zijn wij

Het Expertisecentrum Conflictmanagement is een door het NMI erkend opleidingsinstituut dat trainingen verzorgt op het gebied van mediation, coaching en organisatie- en teamontwikkeling. We doen dat vanuit bevlogenheid in een gemoedelijke en veilige setting. Ons instituut onderscheidt zich van andere door de bewust gekozen kleinschaligheid, de korte lijnen, de persoonlijke benadering van onze cursisten en de voortdurende koppeling van praktijk aan theorie en theorie aan praktijk. Wij houden ook na de opleiding graag contact met onze cursisten en bieden hen ook de kans vakgenoten te ontmoeten tijdens onze gratis netwerkavonden (zie opleidingenoverzicht).

Ons vak is een jong vak en dat biedt ons kansen om nieuwe wegen te verkennen, de bestaande theorie te verrijken met onze eigen praktijkervaringen en daarmee nieuwe interventies, technieken en theorie te ontwikkelen. Wij zijn er trots op dat we in Nederland hét opleidingsinstituut zijn voor Narratieve Mediation, Waarderend Organiseren en Waarderend Coachen. Onze Basisopleiding Mediation trekt mensen vanuit heel Nederland, enerzijds vanwege de genoemde kenmerken, anderzijds vanwege onze visie dat mediation primair gericht is op relatie-, communicatie- en vertrouwensherstel. Het bereiken van een onderhandelingsresultaat is daaraan secundarir en is niet allesbepalend voor de vraag of een mediation al dan niet geslaagd is.

Maatwerk

Wij werken vanuit de visie dat werken met mensen (mediation, coaching, team- of organisatieontwikkeling) altijd maatwerk is. Ons vak bestaat niet uit het blind volgen van een recept of het steeds maar weer doen van hetzelfde kunstje. In de opbouw van onze opleidingen is dit terug te vinden. Zo leren we mediators bijvoorbeeld om niet alleen vanuit de probleemoplossende methode te werken maar ook vanuit de narratieve mediation of de transformatieve mediation. Maatwerk betekent altijd zoeken naar wat bij jezelf past, wat bij de cliënten past en wat bij de problematiek past.

Chris Bos
Chris Bos

Chris Bos

Het Expertisecentrum Conflictmanagement is opgericht door Chris Bos, die zich sinds 1998 intensief met mediation, coaching en conflictmanagement bezighoudt. Hij verzorgde de eerste Nederlandstalige publicaties op het gebied van de narratieve mediation. Hij is co-auteur van het Handboek Mediation en het boek Benaderingen en Inspiratiebronnen van Mediation. Hij was de initiator van de NMI-erkende post-hbo opleiding Mediation die hij voor Hanzehogeschool van Groningen ontwikkelde en verzorgde. Behalve trainingen op de eigen trainingslocatie verzorgt hij ook veel in-company trainingen en is hij in de praktijk actief als mediator, procesbegeleider en coach. De laatste jaren wordt hij vanwege zijn ervaring steeds vaker betrokken in complexe conflictsituaties en coacht hij regelmatig teams.

Chris Bos is sinds 2010 lid van de toetscommissie van het NMI en heeft vanuit die hoedanigheid een goed inzicht in het voor de NMI-examens vereiste niveau.

'Het vak van trainer verveelt niet snel. Ik geniet van de dynamiek in een groep en van de interactie die je als trainer met een groep hebt. Mediation en coaching zijn fascinerende vakken. Ook al ben ik al vanaf 1998 intensief met deze terreinen bezig, elke dag leer ik nog nieuwe dingen. Het is een voorrecht om zowel aan de ontwikkeling van anderen als aan je eigen ontwikkeling te mogen werken.'

Malinka Bakker
Malinka Bakker

Malinka Bakker

Malinka Bakker is sinds 2006 betrokken bij het Expertisecentrum Conflictmanagement. Zij is gecertificeerd mediator. Ze doet regelmatig mediations op velerlei gebied en brengt de visie van het Expertisecentrum Conflictmanagement (elk conflict verdient zijn eigen benadering) in de praktijk. Haar praktische ervaring als mediator komt haar van pas in de Basisopleiding Mediation die zij samen met Chris Bos verzorgt.

'Het geven van trainingen vind ik zeer inspirerend. Behalve van het vergroten van kennis en het aanleren van vaardigheden geniet ik van de persoonlijke groei die cursisten tijdens de opleiding doormaken. Elke cursist heeft zijn eigen persoonlijkheid en ik vind het belangrijk de authenticiteit van iedere cursist te benadrukken, want een mediator neemt zijn persoonlijkheid mee bij elk mediationgesprek. Door te werken in kleine groepen kan ik iedereen tot zijn recht laten komen.'