Opleidingen

Waarderend Organiseren

Wie zich bezighoudt met mediation, komt vroeg of laat een conflict tegen waarin meer dan twee personen een rol spelen. Conflicten hebben sowieso al de neiging om zich als een olievlek te verspreiden, maar ook de manier waarop wij onze organisaties inrichten (bijvoorbeeld met zelfsturende teams) draagt ertoe bij dat er spanningen ontstaan tussen groepen mensen.

Waarderend Organiseren

Een methode die van oorsprong helemaal niet werd ingezet om conflicten mee op te lossen, maar daar met wat aanpassingen wel heel geschikt voor is, is de methode Appreciative Inquiry. Omdat deze term zo'n 'tongue twister' is, wordt vaak de afkorting AI gebruikt of de Nederlandse vertaling Waarderend Organiseren.

De Specialisatie Waarderend Organiseren biedt mediators, organisatieadviseurs en leidinggevenden handvatten om op een positieve manier aan organisatie- of teamontwikkeling te doen. In de evaluaties krijgen wij vaak terug dat deelnemers deze training extra waardevol vinden omdat we ook ingaan op de toepassing van de methode als er in groepen conflict, weerstand of spanningen bestaan.

Aan deze tweedaagse training heeft het Nederlands Mediationinstituut (NMI) 14 PE-punten toegekend.

De kern

De kerngedachte van Waarderend Organiseren is dat alles wat aandacht krijgt, groeit. Je kunt die gedachte positief inzetten bij organisatieveranderingen, bij teamontwikkeling of bij groepsconflicten. Door aandacht te besteden aan positieve ervaringen en door je af te vragen wat je als organisatie of team kunt leren van die positieve ervaringen, kun je je als organisatie of team ontwikkelen zonder dat je aandacht aan de problemen hoeft te schenken. In onze Specialisatie Waarderend Organiseren lichten we dat toe aan de hand van drie stellingen:

  • Wat aandacht krijgt, groeit
  • Je kunt een probleem oplossen zonder het te kennen
  • Het gesprekspatroon bepaalt eerder of er perspectief op verandering is dan kennis en analyse van de problemen

Aan de hand van deze stellingen wordt de kern van de methode uitgelegd. Met name de principes uit het sociaal constructivisme en het denken in beelden, krijgen aandacht en we laten zien hoe je die in de praktijk kunt toepassen.

Doorlopen van de fasen

In de Specialisatie Waarderend Organiseren ervaar je zelf hoe de methode werkt. Er zijn verschillende fasen die je alle doorloopt. We doen alsof de deelnemers samen een team vormen en gezamenlijk zet je alle stappen van het AI-proces. Meestal gebeurt dit in tweetallen, want Appreciative Inquiry is een methode die veel werkt met een bepaalde manier van interviewen. Op de ervaringen die je in de verschillende fasen opdoet, wordt gereflecteerd en er worden steeds koppelingen gemaakt met de theorie.

Omgaan met weerstand

In onze praktijk hebben wij ervaren dat er in teams of organisaties waarin veel spanningen bestaan, vaak weerstand is tegen één van de elementen van de methode, namelijk de gedachte dat problemen vanzelf verdwijnen als je je uitsluitend concentreert op positieve ervaringen. Als je als begeleider van een AI-traject voorbijgaat aan de problemen en spanningen die er binnen een team of organisatie bestaan, loop je het risico de groep kwijt te raken. Als je er wel uitgebreid op inzoomt, loop je echter het risico dat het negatieve gaat groeien en overheersen en dat je niet eens toekomt aan het uitwisselen van positieve ervaringen.

Mede dankzij onze ervaring met de narratieve mediation hebben wij instrumenten kunnen ontwikkelen die je in de praktijk in staat stellen iets te doen met negatieve gevoelens. In de training leren we je die instrumenten toe te passen.

Details en data

In ons cursusoverzicht is te vinden wanneer deze training weer wordt aangeboden, wat de kosten zijn en wat er in de training aan bod komt. Het is mogelijk deze training in-company te volgen. Verder is er de mogelijkheid deze specialisatie tegen een gereduceerde prijs te volgen in combinatie met andere specialisaties of opleidingen (basisopleiding, waarderend coachen, narratieve mediation en transformatieve mediation).