Opleidingen

Waarderend Coachen

Waarderend Coachen is ontstaan uit een methode voor team- en organisatieontwikkeling, Appreciative Inquiry (in het Nederland Waarderend Organiseren) genaamd. Kenmerkend voor deze benadering is dat problemen en conflicten worden opgelost door te onderzoeken wat goed gaat, wat energie geeft, wat inspireert. Dit gebeurt door team- en organisatieleden met elkaar in gesprek te laten gaan op basis van vooraf opgestelde positieve vragen als: wat maakt je trots in je organisatie of team, wat zou je graag behouden willen zien als hier een verandering werd doorgevoerd, wat geeft je inspiratie in je werk? De principes van Waarderend Organiseren zijn vertaald naar coaching wat betekent dat deze vorm van coaching onder meer werkt met:

  • leren door positieve ervaringen te bestuderen en te bevragen in plaats van probleemsituaties te analyseren
  • de kracht van positieve vragen
  • het denken in beelden
  • het ontwikkelen van een persoonlijk kompas door richtinggevende uitspraken te formuleren op basis van succesverhalen uit het verleden
Het Expertisecentrum Conflictmanagement heeft deze vorm van coaching verrijkt met principes die afkomstig zijn uit de narratieve benadering van mediation. Voordeel hiervan is dat ervaren probleemsituaties wel een plek krijgen, maar in een ander kader worden geplaatst waardoor ruimte ontstaat voor een ander, positief verhaal. Een aantal specifieke technieken uit de Narratieve Mediation blijken ook in de praktijk van coaching zeer effectief. Deze combinatie van enerzijds principes uit Appreciative Inquiry en anderzijds de narratieve mediation maakt onze coachingsopleiding uniek.

Opbouw Opleiding Waarderend Coachen

De opleiding Waarderend Coachen bestaat uit vijf blokken van twee dagen. De structuur van de opleiding is gebaseerd op een concept van Andrew Machon dat hij in 2010 heeft beschreven in zijn boek 'The Coaching Secret; How to be an Exceptional Coach'. Bij het kijken naar jezelf en bij het kijken naar anderen (cliënten in je coachingspraktijk) kun je onderscheid maken tussen drie verschillende manieren van kijken:

  • kijken met het analytische oog: rationeel, probleemoplossend, aandacht voor de feiten, oordelend
  • kijken met het waarderende oog: relationeel, empathisch, accepterend, reflectief, nieuwsgierig, zoeken naar individuele kracht, gericht op subjectieve ervaring
  • kijken met het creatieve oog: meerdimensionaal, reflectie op complexe en tegenstrijdige elementen zonder de behoefte die op te lossen, origineel, speels, geduldig, bewustzijn vergrogend

Deze drie manieren van kijken hebben alle hun voordelen en hun beperkingen. Een professioneel coach kan met deze drie verschillende brillen naar cliënten kijken en kan daarbij cliënten helpen in het ontwikkelen van een andere kijk op zichzelf en een ander perspectief op de problemen en vraagstukken waar ze mee worstelen. Elke bril brengt zijn eigen vragen en technieken mee. Een eigenschap van de professionele coach is in onze visie dat hij de drie brillen heeft weten te integreren in zijn benadering.

In de opleiding relateren we elementen uit de filosofie achter Waarderend Organiseren en Narratieve Mediation aan de drie verschillende brillen. Bij de theorie hebben we tal van oefeningen ontwikkeld.

Coachingspsychologie

Er is een relatie tussen coaching en psychologie. Coaching gaat over gedrag en gedragspatronen, persoonlijke eigenschappen, interactie in sociale systemen en dat zijn bij uitstek onderwerpen die in de psychologie aandacht krijgen. In onze opleiding geven we een overzicht van de belangrijkste psychologische theorieën en hun relatie met coaching.

Praktische informatie

Coaching is een vak waarin je ook met jezelf geconfronteerd wordt en het aanleren van dat vak gaat altijd gepaard met persoonlijke ontwikkeling en groei. Omdat een veilige sfeer naar onze mening essentieel is bij die persoonlijke ontwikkeling, werken wij met kleine groepen (maximaal 10 personen).

In ons cursusoverzicht is te vinden wanneer deze training weer wordt aangeboden, wat de kosten zijn en wat er in de training aan bod komt. Het is mogelijk deze training in-company te volgen. Verder is er de mogelijkheid deze opleiding tegen een gereduceerde prijs te volgen als je bij ons de Basisopleiding Mediation hebt gevolgd of als je deze opleiding in combinatie met de Basisopleiding Mediation volgt.