Opleidingen

Transformatieve Mediation

Sinds 2007 bieden wij twee keer per jaar de vierdaagse Specialisatie Transformatieve Mediation aan. Het Nederlands Mediationinstituut (NMI) heeft aan deze opleiding 26 PE-punten toegekend. Wij zijn er trots op dat deze PE-activiteit door deelnemers met gemiddeld een negen wordt gewaardeerd. Veel mensen geven aan dat vaardigheden en inzichten in de training opgedaan, onmiddellijk in de praktijk (en in het persoonlijke leven) toepasbaar zijn.

Een niveau dieper

In de specialisatie Transformatieve Mediation gaan we een niveau dieper dan in de basisopleiding. Omdat de mediator in deze benadering zijn eigen oordelen volledig moet zien uit te schakelen, is het belangrijk om stil te staan bij de vraag wat het verhaal is dat je vroeger hebt meegekregen over conflict en dat wellicht nu nog naklinkt. Wat voel je en wat vind je als twee of meer mensen in een heftige ruzie verwikkeld zijn, als er geschreeuwd of gedreigd wordt, als alle respect verdwenen lijkt? Vind je dat je dan moet ingrijpen of krijg je nare gevoelens vanwege je drang naar harmonie? Vind je dat je als medator de mensen moet leren hoe je een goed gesprek moet voeren en hoe je een constructieve onderhandeling kunt hebben of vind je dat mensen zelf alle vaardigheden hebben om hun eigen problemen op te lossen? Gewetensvragen die in de specialisatie Transformatieve Mediation alle aan bod komen.

Moed en concentratie

In deze specialisatie leer je deze benadering diepgaand kennen en leer je de verschillende technieken die bij deze methode horen, beheersen. Misschien is wel de grootste uitdaging van deze training het leren loslaten. Veel mediators vinden het moeilijk de regie uit handen te geven en willen vasthouden aan een gevoel van controle. Juist bij de transformatieve mediation geef je die regie en die controle aan de partijen en dat zorgt ervoor dat het doen van een transformatieve mediation een avontuur wordt. De angst van veel mediators voor reacties als 'En gaat u, mediator, nu niet ingrijpen?' of 'Hoe nu verder, mediator?' blijkt in de praktijk onterecht, maar desalniettemin is er voor het doen van een mediation volgens deze benadering moed nodig. En behalve moed heel veel concentratie want er bestaat geen andere mediationmethode waarin zo sterk een beroep wordt gedaan op de luistervaardigheid en de vaardigheid om exact en oordeelloos terug te geven wat partijen hebben gezegd.

Verrijking

Wij beschouwen de transformatieve mediation niet als de enige goede manier om te mediaten. Elk conflict is verschillend, de mensen die in het conflict verwikkeld zijn, zijn verschillend, de thema's verschillen, kortom er zijn zoveel variabelen in een conflict dat het wel bijzonder zou zijn als steeds hetzelfde kunstje soelaas zou bieden. Mediation is altijd maatwerk, is onze overtuiging, en in sommige gevallen is het verstandig het accent op de tranfsormatieve mediation te leggen. Een goede mediator zou in staat moeten zijn telkens een ander laatje open te trekken om zo handig gebruik te maken van inzichten en technieken uit de transformatieve mediation, de narratieve mediation en de probleemoplossende mediation. Onze ervaring is wel dat bij conflicten met een sterk relationele component de transformatieve en de narratieve mediation krachtiger zijn dan de probleemoplossende mediation.

Details en data

In ons cursusoverzicht is te vinden wanneer deze training weer wordt aangeboden, wat de kosten zijn en wat er in de training aan bod komt. Het is mogelijk deze training in-company te volgen. Verder is er de mogelijkheid deze specialisatie tegen een gereduceerde prijs te volgen in combinatie met andere specialisaties of opleidingen (basisopleiding, waarderend coachen, narratieve mediation en waarderend organiseren).