Opleidingen

Narratieve Mediation

Met onze vierdaagse Specialisatie Narratieve Mediation zijn we uniek in Nederland. De narratieve benadering van mediation onstond rond 2000 in Nieuw-Zeeland, waar aan de universiteit al de nodige ervaring was opgedaan met narratieve therapie en narratieve counceling.

John Winslade
John Winslade
In 2004 legde Chris Bos van het Expertisecentrum Conflictmanagement contact met John Winslade, één van de grondleggers van de narratieve mediation. Er ontstond een constructieve samenwerking die onder meer resulteerde in een gasttraining van John Winslade in 2005 voor het Expertisecentrum. Ook aan de narratieve mediation verwante benaderingen (meer gericht zijn op één individu of juist op teams of groepen) heeft het Expertisecentrum ruimte gegeven in de trainingen Waarderend Organiseren (Appreciative Inquiry) en Waarderend Coachen. Ook de steeds bekender wordende methode van het oplossingsgericht werken is verwant aan narratieve mediation.

Inmiddels geldt het Expertisecentrum als hét instituut voor narratieve mediation. Chris Bos heeft in het Handboek Mediation (2009) het hoofdstuk over narratieve mediation geschreven en in Benaderingen en Inspiratiebronnen van Mediation (2007) was hij de auteur van het gedeelte over de narratieve benadering. Momenteel werkt hij aan het eerste Nederlandstalige boek over narratieve mediation dat zal verschijnen in de mediationreeks van de SdU.

In 2012 starten we met een volwaardige opleiding Narratieve Mediation en starten we met een register voor narratieve mediators. Voor mensen die de specialisatie al hebben gevolgd is een verkort programma mogelijk.

In onze vierdaagse Specialisatie Narratieve Mediation maak je uitgebreid kennis met deze fascinerende methode. Aan deze specialisatie heeft het NMI 26 PE-punten toegekend.

Verhalen

Wat maakt de narratieve mediation nu zo bijzonder? Als mediation gezien wordt als een methode die gericht is op het herstellen van relaties, dan is de narratieve mediation een vorm die dat op een hele mooie manier doet. Niet door afspraken te formaliseren en die te laten ondertekenen in een vaststellingsovereenkomst (zoals in de probleemoplossende mediation vaak gebeurt), maar door samen met de betrokken partijen een verhaal zichtbaar te maken dat naast het dominante conflictverhaal komt te staan. Het dominante conflictverhaal is een verhaal van wantrouwen en miscommunicatie en het is een verhaal dat sterker wordt naarmate het conflict groeit. In de schaduw van dit dominante conflictverhaal bestaat ook altijd een alternatief verhaal, een verhaal van vertrouwen en wederzijds begrip. Dit verhaal hoeft niet te worden gecreëerd, want het bestaat al. Wel is het in de verdrukking geraakt, want het dominante conflictverhaal is een krachtig verhaal en duldt geen andere (positieve) verhalen naast zich.

Uitzonderingen

In de specialisatie leer je de kracht van de uitzondering. Als er tussen mensen iets niet goed loopt, heb je als mediator de keuze om door te vragen naar wat er niet goed gaat en wat het probleem precies inhoudt. Je kunt ook vragen naar momenten dat het wel goed ging en dat het probleem zich niet manifesteerde. Dus als iemand in een mediationgesprek vertelt: 'Hij (de andere partij) luistert nooit naar me', kun je vragen stellen om erachter te komen hoe er tussen die twee precies gecommuniceerd wordt. De kans is dan groot dat je meer voorbeelden krijgt te horen van miscommunicatie. Je kunt echter ook vragen of er momenten zijn geweest dat de ander wel luisterde (de uitzondering). Zelfs als er wordt geantwoord: 'Al sla je me dood, ik herinner het me niet', kun je terugvallen op het verhaal van de mediation: 'Hoe is dat nu, in dit gesprek? Heb je nu ook het idee dat de ander niet luistert?' De overtuiging dat er altijd een alternatief verhaal is en dat de mediator het alleen maar samen met de partijen hoeft bloot te leggen, maakt de narratieve mediation tot een methode die uitgaat van een positief mensbeeld.

Externaliseren

Een van de belangrijkste technieken die in de narratieve mediation worden gebruikt, is die van het voeren van een externaliserend gesprek. Met die techniek probeer je als mediator het conflict en de betrokken personen van elkaar te scheiden. Er is een subtiel, maar belangrijk verschil tussen deze twee vragen: 'Wat doe je als je gefrustreerd bent?' en 'Wat doet frustratie met je?' In de eerste vraag wordt er niet geëxternaliseerd, in de tweede wel. Externaliseren helpt om partijen samen te laten werken in het herstellen en in de toekomst voorkomen van de schade die het monster dat Conflict heet (geëxternaliseerd) heeft aangericht.

Het nieuwe verhaal

Als het alternatieve verhaal voldoende aan kracht gewonnen heeft en het conflictverhaal zijn greep op de partijen heeft verloren, is de mediation voltooid. In onze specialisatie leer je hoe je een mediation kunt afsluiten zonder dat je daarbij hoeft terug te vallen op formeel vastgelegde afspraken.

Ook leer je in de specialisatie hoe je de narratieve methode kunt toepassen in teamconflicten of organisatieconflicten.

Details en data

In ons cursusoverzicht is te vinden wanneer deze training weer wordt aangeboden, wat de kosten zijn en wat er in de training aan bod komt. Het is mogelijk deze training in-company te volgen. Verder is er de mogelijkheid deze specialisatie tegen een gereduceerde prijs te volgen in combinatie met andere specialisaties of opleidingen (basisopleiding, waarderend coachen, transformatieve mediation en waarderend organiseren).