Opleidingen

Basisopleiding Mediation

Onze NMI-erkende mediationopleiding wordt twee keer per jaar aangeboden: in het najaar (oktober/november) en in het voorjaar (februari/maart). De opleiding bestaat uit zes blokken van twee dagen. Tussen de blokken zitten steeds twee à drie weken. Wij vinden deze tussenperiodes belangrijk, omdat wij in de praktijk merken dat de ontwikkeling van cursisten in deze periodes doorgaat. Er is tijd voor reflectie op de in de opleidingsdagen opgedane ervaringen (in oefeningen, rollenspellen, videovoorbeelden).

Kleine groepen

Wij werken met kleine groepen en steeds met twee trainers. De groepsgrootte is rond de 10 personen. Als er veel belangstelling is, starten we liever een parallelgroep dan dat we de groep groter maken. Kleine groepen maken intensief oefenen mogelijk en vergroten ook het gevoel van veiligheid in de groep, naar onze overtuiging een essentiële voorwaarde om te leren. De kleine groepsgrootte heeft ook als voordeel dat het gemakkelijker wordt om van elkaar te leren. Het programma biedt voldoende ruimte om ervaringen met elkaar te delen en ontwikkelingen binnen het vakgebied van mediation te bespreken.

Opbouw

De opbouw van de opleiding is als volgt:

 • In het eerste deel van de opleiding (drie blokken) ligt het accent op de relationele component van conflicten, ook wel het affectieve conflict genoemd. Mediators krijgen in de praktijk te maken met conflicten die meer zijn dan een zakelijke meningsverschil. Onder de oppervlakte spelen allerlei zaken een rol: de (niet geverifieerde) beelden die betrokkenen van elkaar hebben, de attributies die ze maken (verklaringen voor het gedrag van de ander, bijvoorbeeld jaloezie, egocentrisme of hebzucht), de emoties die in het spel zijn, geschonden vertrouwen en de gebrekkige of zelfs volledig gestagneerde communicatie.
  In dit deel van de opleiding is er aandacht voor de fasering van het mediationproces en de technieken die mediators in kunnen zetten om met name het affectieve deel van het conflict op te lossen. Omdat de mediator altijd zijn eigen persoonlijkheid meeneemt naar de mediationtafel, besteden we in deze blokken (maar ook in de andere blokken) regelmatig expliciet aandacht aan onderwerpen die direct te maken hebben met de ontwikkeling van je persoonlijkheid als mediator.
 • Het tweede deel van de opleiding (twee blokken) staat meer in het teken van onderhandelen. Op het moment dat de relatie tussen de betrokken partijen verbeterd is, komt het zakelijke meningsverschil weer aan de oppervlakte. Een manier om dit meningsverschil (het cognitieve deel van het conflict) op te lossen is een onderhandeling voeren op basis van belangen (ook wel de win-winonderhandeling genoemd of de Harvard-methode van onderhandelen). De mediator leert belangen van partijen expliciet te maken en de onderhandeling te begeleiden.
  In dit deel wordt ook dieper ingegaan op ethische dilemma's die je in het mediationvak tegen kunt komen, op teamconflicten en co-mediation. Thema's die daarbij aan de orde komen, zijn organisatiecultuur en macht.
 • Het derde deel van de opleiding (één blok) is een voorbereiding op de kennis- en de praktijktoets van het Nederlands Mediationinstituut (NMI). De eerste dag herhalen we de theorie en wordt aan de hand van voorbeeldvragen getoetst hoe goed de cursisten de theorie beheersen. De tweede dag doen we assessments. Iedere cursist krijgt een uur lang de gelegenheid om zijn vaardigheden als mediator te laten zien. Twee medecursisten spelen de rol van een conflictpartij (ook het spelen van de rol van één van de partijen is zeer leerzaam). Er wordt uitgebreid feedback gegeven en het geheel (assessment én feedback) wordt op dvd gezet en aan de cursist meegegeven.
  Wij zijn ervan overtuigd dat dit laatste blok een gedegen voorbereiding is op de toetsen van het NMI en worden in die overtuiging gesterkt door onze slagingspercentages die een stuk hoger liggen dan het landelijk gemiddelde.

Onderscheidend

Een vraag die ons vaak gesteld wordt, is “Wat onderscheidt jullie opleiding nu van die van andere instituten?” Zonder te pretenderen alle andere NMI-erkende instituten grondig te kennen, durven wij wel te stellen dat wij uniek zijn in :

 • de kleine groepen met de daarbij horende sfeer van veiligheid, laagdrempeligheid, persoonlijk contact met de trainers en de mogelijkheid van intensief oefenen
 • de bewust gekozen kleinschaligheid wat zich uit in flexibiliteit bij het inhalen van een blok, de mogelijkheid tot een vrijblijvend intakegesprek met onze trainers, zodat je je een goed beeld kunt vormen van de opleiding, van de sfeer van de trainingsruimte en van de persoon en achtergrond van de trainers
 • de nadruk die we leggen op het relationele of affectieve deel van het conflict. Wij leren onze cursisten hoe je de verbinding tussen mensen weer tot stand kunt brengen. Je leert bij ons een aantal technieken die we deels zelf ontwikkeld hebben en die (nog) niet in de literatuur beschreven zijn
 • onze visie dat mediation te allen tijde maatwerk is en dat professionalisering van het beroep inhoudt dat een mediator in staat moet zijn de gekozen aanpak of benadering af te stemmen op onder meer de partijen, het soort conflict en de escalatiegraad
 • ons vernieuwend aanbod: wij zijn het enige instituut dat naast de NMI-erkende basisopleiding mensen de mogelijkheid biedt zich te specialiseren in Transformatieve Mediation, Narratieve Mediation en Waarderend Organiseren
 • het stimuleren van netwerkcontacten: omdat mediation een netwerkberoep is, organiseren wij meerdere keer per jaar netwerkavonden voor onze (oud-)cursisten. Deze avonden zijn gratis en stellen je in de gelegenheid waardevolle netwerkcontacten op te doen.

Actuele informatie

Actuele data en prijzen vind je in ons actuele cursusoverzicht. Via dit overzicht kun je ook aangeven dat je belangstelling hebt voor onze Basisopleiding Mediation. Wij nemen dan contact met je op om een vrijblijvend intakegesprek te plannen. Wil je een indruk opdoen van hoe onze oud-cursisten de opleiding en ons instituut ervaren hebben, klik dan hier.